Bếp điện từ có nướng được không? | Bếp điện từ | Bếp hồng ngoại