Bếp hồng ngoại và bếp từ loại nào tiết kiệm điện hơn? | Bếp điện từ | Bếp hồng ngoại