Bếp từ không kén nồi đúng hay sai? | Bếp điện từ | Bếp hồng ngoại