Nên sử dụng bếp gas , bếp từ hay bếp hồng ngoại cho phù hợp | Bếp điện từ | Bếp hồng ngoại