Bếp điện từ hồng ngoại 245 – 005 SS | Bếp điện từ | Bếp hồng ngoại