Bếp Gas Âm Inox 3FI – 95GLSTX/ BUT | Bếp điện từ | Bếp hồng ngoại