Bếp gas âm capri CR-208 XĐ | Bếp điện từ | Bếp hồng ngoại